Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mart, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dünya Hali - 29 Mart 2013

Kefil olma ve hukuki sonuçları Kefalet sözleşmesi Şekil şartına uyulmadan yapılan kefalet sözleşmesinin sonuçları Kefaletten vazgeçme Hata ve hile sonucu imzalanan kefalet sözleşmesi Adi kefalet Müteselsil kefalet Birlikte kefalet Geçerli bir asıl borç ilişkisi Kefilin tam fiil ehliyetine sahip bulunması Kefalet sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunluluğu Av. Bedrettin Canbolat     Av. Eyüp Sabri Canbolat Yayından: "Kefalet, bir borcu borçlu olan kişi ödemezse yerine kefil olan kişinin ödemesi durumudur. Kefaletin en yaygın alanı kiradır. Bir ev kiralanmak istendiğinde devlet memuru kefil getirilmesi istenir. Çünkü bir devlet memurunun işten atılma durumu söz konusu değildir. Her zaman maaşını alır. Kiracı kirasını ödemediği taktirde de ev sahibi devlet memuru olan kefilin maaşına haciz koydurur.  Bir maaşın 4/1'ine haciz konulabilir. Devlet memurunun maaşı da orta halli bir ev kirası için yeterlidir. Ev sahibi böylelikle kefil a

Dünya Hali - 22.03.2013

Evlat edinme davaları Eşlerin Birlikte Evlat Edinmesi Eşlerin Birlikte Evlat Edinmesi Kuralının istisnaları Tek Başına Evlat Edinme Evlat edinilecek olan küçüğün ana babasının rızası olmalıdır Evlat Edinme için Küçüğün Ana Babasının Rızasının Aranmadığı Haller Evlat Edinme Davası Evlat Edinme Karar Verildikten Sonra Ortaya çıkan Sonuçlar Av. Bedrettin Canbolat     Av. Eyüp Sabri Canbolat Yayından: ''Her kadın mutlaka anne olmak ister. Ama her zaman hayat isteklerimizi karşılayamayabiliyor. Anne olma ihtiyacı, baba olma ihtiyacı, annelik babalık görevini yerine getirme ihtiyacı dışında tam tersini düşünecek olursak, diğer tarafta da benim annem olsaydı, benim babam olsaydı, sıcak bir yuvada yaşıyor olsaydım diyen bir çocuk var ortada. Böyle olunca kanun diyor ki bunları bir araya getirelim. 2 tür evlat edinme türü vardır. İkisinin evlat edilmesi prosedürü çok farklıdır. 1- 18 yaşını doldurmamış çocukların evlat edilmesi. 2- 18 yaş üzeri insa

Dünya Hali - 08 Mart 2013

İnanç sözleşmeleri... İnanç sözleşmesine dayalı işlemler Hukuki açıdan geçerliliği İnanç sözleşmeleriyle ilgili yaşanan sorunlar İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescili Yargıtay’ın konuyla ilgili kararları İnanılan kişi, kendisine emanet edilen varlığı vermez veya anlaşmaya uymazsa ne olur? Av. Bedrettin Canbolat Av. Eyüp Sabri Canbolat Yayından: "İnanç sözleşmesi bir insanın başka bir insana inanarak ona belirli bir süre malını vermesi ya da kullandırmasıdır. Mesela yurt dışındaki bir çok insan orada ki sosyal yardımlardan yararlanmak için mal varlığını göstermek istemiyor. Bu durumda Türkiye'den ev yada başka bir şey almak istediğinde, güvendiği birine şu malı alalım, senin üzerine yapalım, alınan malın parasını ben ödeyim, Türkiye'ye döndüğümde ben onu senden alırım diyor. Ancak alma verme zamanında güvenilen dağlara karlar yağabiliyor. Çok örneğini yaşadık biz. Yani belirli sebeplerden dolayı, üzerine mal görünmemesi için, bir kişinin başka bir kişi