Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mayıs, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dünya Hali - 24 Mayıs 2013

Mirastan mal kaçırma Mahkemeleri mirasla ilgili en çok meşgul eden davalar Mirastan mal kaçırma nasıl gelişir? Hediye edilen mal mirastan kaçırılmış mıdır?. Kanunun koyduğu paylaşım kurallarını devre dışı bırakmak sonuç getirir mi? Ancak mirastan kaçırılan mallar geri alınabilir mi? Hukuk, mal kaçıranları korur mu? Kaçırılmış malların tamamının veya bir kısmının yeniden paylaşıma katılması mümkün müdür? Av. Bedrettin Canbolat Av. Ferruha Canbolat Yayından: "Satışı yapan daima 2 kişidir. Bir malı satan vardır bir de alan. Satan ile alan arasında öyle işlemler yapılıyor ki dışarıdan bakıldığında her şey yasaya uygun olarak görülüyor. Ancak daha sonra yasaya uygun olmadığı anlaşılıyor. İşte o zaman mirastan mal kaçırılmış oluyor. Mirasta adil davranılması, herkesin hissesini alması, çocuk ayrımı yapılmaması ideal olandır ve böylede olmalıdır. Erkek çocuklarına miras bırakılıp kız çocuğuna bırakılmaması yanlıştır. Çünkü medeni kanunumuzda kız erkek eşit mirasçıdır.

Dünya Hali - 17 Mayıs 2013

Vasiyetnamelerin hukuki sonuçları Vasiyetname nasıl hazırlanır? Vasiyetnamelerin tenfizi Vasiyetnamenin iptali Elle yazılan vasiyetname geçerli midir? Vasiyetnamleri noterde onaylatmak şart mıdır? Av. Bedrettin Canbolat   Yayından: "Vasiyeti bizler bir nasihat olarak görürüz. Esasında öyle değildir. Vasiyetname hukuku bir işlemdir. Vasiyet bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği veya istemediği son arzularıdır. Vasiyetname az bilinen ama çok faydalı bir şeydir. Usule yasaya göre yapılırsa hem vasiyetnameyi yapan kişiyi hem de mirasçı olacak kişileri rahatlatır. Bizim yasamızda 3 çeşit vasiyetname şekli var. Sözlü Vasiyetname: Sözle yapılan vasiyetlerdir. Sözle yapılan vasiyetnamelerin şartları vardır.   Doğal afet anında ya da bir savaş halinde artık yaşamınızın sonuna gelmiş durumdaysanız, sizi kurtarmaya gelen 2 kişiye vasiyetinizi iletmeniz durumunda sözlü vasiyetnameyi gerçekleştirmiş olursunuz. El Yazısı ile Yazılan Vasiyetname: Büyük kolay

Dünya Hali - 10 Mayıs 2013

Eşlerin mal paylaşımı davaları Mal rejiminin tasfiyesi boşanma davasında mı talep edilmeli, ayrı bir dava mı açılmalı? Mal rejiminin tasfiyesi dava dilekçesinde sonuç ve istem kısmında ne talep edilmelidir? 2002 öncesinde edinilen mallar için ayrı bir dava açmak gerekir mi? Davalı taraf olarak karşı dava açılmasına gerek var mıdır? Anlaşmalı boşanmalarda mal rejiminin tasfiyesi nasıl düzenlenmelidir? Tarafların “başkaca bir talebim yoktur” beyanı yeterli midir? Tanıma veya tenfiz kararı verildiğinde mal rejimi ne zaman sona erer? Katılma alacağı hangi deliller ile ispat edilir? Katkı payı ve değer artış payı arasındaki fark nedir? Eşlerden birine ait olmayan ya da elden çıkarılmış mallarla ilgili talepte bulunulabilir mi? Eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla bir taşınmazı devretmesi halinde, ayrıca bir tapu iptal davası açmaya gerek var mıdır? Borçlu eşin alacaklıları katılma alacağı ile ilgili talepte bulunabilir mi? Evliliğin ölüm sebebiyle sona ermesi