Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

MİRAS KALAN MALLARIN TESPİTİ NASIL YAPILIR ?

MİRAS NEDİR ? Av . Eyüp Sabri Canbolat

Bu gün 21 Ocak 2017 Cumartesi saat  14:00  da TRT HABER ANAHTAR  PROGRAMINDA  Av. Bedrettin Canbolat KENTSEL  DÖNÜŞÜMÜ anlatacaktır. Bilgilerinize  sunulur.
20 Ocak 2017 Cuma günü saat 10:30-12:00  TRT DİYANET YENİ GÜNE MERHABA PROGRAMINDA  Av. Bedrettin Canbolat  Av. Eyüp Sabri Canbolat  Gayrimenkul Alım Satımında Dikkat Edilecek Hususlar ve Tapu Çesitleri Apartman Yöneticilerine Tavsiyeler ve sizden gelen sorularla cevaplayacaktır.
Noterde Nüsha Başı Ücret uygulaması Sona Erdi Damgadan para kazanan Noterlerde artık nüsha başı ücret devri sona erdi. Kağıdın kaç kopyası olursa olsun ücret tek olacak. Maliye Bakanlığının harçlar konusundaki değişikliklerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri içeren tebliği, Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, noterde işlem gören ve belli bir bedel ihtiva eden kağıtların her bir nüshasından noter harcı tahsil edilmesi uygulamasına son verildi. Söz konusu nispi harca tabi kağıtların birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi durumunda, sadece tek nüsha üzerinden kağıtta yer alan imza sayısına göre nispi noter harcı alınacak. TAPU HARCINA DÜZENLEME Yapılan düzenleme ile konut finansmanı amacıyla yapılacak finansal kiralamalarda konutun kiralama süresi sonunda kiracıya devrine ilişkin tapu harcı istisnası uygulamasının kapsamı genişletildi. Finansal kiralamaya konu her türlü taşınmazın kiralama süresi sonunda kiracıya devrinde kiralayandan ve k
14 Ocak 2017 günü bu gün saat 14:20 de  TRT HABER ANAHTAR  programında Müteahhitlik Hizmetleri ve İnşaattan Daire Alma konusu anlatacağız.  Yayınımıza sizi bekleriz

İstinafa ve temyize başvuruda parasal sınır? HMK,nın İİK'nun parasal sınırları 2017 - Hukuk Medeniyeti

2017 yılında Hak ararken görülecek Davalarınız da İstinaf ve Temyiz sınırları parasal olarak ne kadardır merak edenler için buyurunuz  İstinafa ve temyize başvuruda parasal sınır? HMK,nın İİK'nun parasal sınırları 2017 - Hukuk Medeniyeti : 01.01.2017'den itibaren :İş, Asliye Hukuk, Asliye Ticaret, Kadastro, Sulh Hukuk, Tüketici Mahkemeleri (01.01.2017'den itibaren)İstinaf sınırı 3....