16 Ocak 2013 Çarşamba

Dünya Hali - 18,25 Ocak, 02, 08 Şubat 2013

Boşanma 


  • Türk hukukunda boşanma çeşitleri
  • En çok uygulanan boşanma şekli
  • Terk nedeniyle boşanma
  • Akıl hastalığı, haysiyetsiz hayat sürme ,onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmanın şartları
  • Anlaşmalı boşanmanın şartları nelerdir.
  • Boşanma davalarında öne çıkan sorunlar ve davranışlar
  • Konu ile ilgili Yargıtay kararlarından örnekler 


Yayından:
''Türkiye’de boşanma sebeplerinin %95’i şiddetli geçimsizlik.
Yeni tabiri ile evlilik birliğinin temelden sarsılması.
Şiddetli geçimsizlik çok geniş bir yelpaze. Sen bana niye kahve yapmadın, senin niye gözünün üstünde kaşın var gibi sebepler kavgaya neden olabiliyor.
Çok ender de olsa akıl hastalıkları bir boşanma sebebidir.
Çok nadir boşanma sebeplerinden biri de terktir.
Bunların her biri bir dava çeşidi. Bu dava çeşitleri Türkiye Cumhuriyeti’nin normal işleyen mahkemelerinde ortalama 1 - 1,5 seneyi bulan bir yürüyüş sistemine tabidir.

Anlaşmalı boşanmada eğer evlilik 1 seneden fazla sürmüş ise, her konuda anlaştıkları taktirde bunu bir protokole bağlamaları gerekiyor.
Bu protokolü de bir hukukçu ile yapmalarında fayda var. O protokolle mahkemeye müracaat ediyorsunuz. Ayrı ayrı müracaat edilebilineceği gibi beraber de müracaat edilebilir.
Mahkemede anlaşmalı boşanmada vekiliniz olsa bile kişinin kendisi gelmesi gerekiyor.''


Boşanma ile ilgili Program Kayıtları:
DİNLE: Dünya Hali 18.01.2013
DİNLE: Dünya Hali 25.01.2013
Dinle Dünya Hali 02.02.2013
Dinle: Dünya Hali - 08.02.2013

3 Ocak 2013 Perşembe

Miras hukuku

Vasiyetname yoksa mal paylaşımı nasıl yapılır?

Veraset ilamı nedir?

Vasiyetname varsa miras paylaşımı nasıl yapılır?

Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?

Mirasta saklı pay ne demektir?

Miras bırakan kişi sağ iken mallarını paylaştırdığı anlaşılırsa diğer mirasçılar ne yapabilir?

Yasalar nezdinde geçerli bir vasiyetname nasıl hazırlanır?

Hangi durumlarda miras reddedilebilir?

Nikahsız eş ve evlilik dışı doğan çocuklar mirastan pay alabilir mi?

Yayından:
''Miras kişiden sonra geriye kalan mal demektir. Bu ev olabilir, araba olabilir, arsa olabilir.
Mirasın yasal bir sınırı vardır.
Vasiyet yolu ile bırakılmış kişi ya da miras şemasında kanunun ön gördüğü kişiler mirastan yararlanabilir.
Çok yakın akrabalar veya vefat eden kimsenin bunlar haricinde seçtiği kişiler mirasçıdır.
Öncelikle evlatlar daha sonra vefat eden kişinin eşi, bunlar yoksa annesi ve babası, bunlar da yoksa büyükanne büyükbaba ve kardeşler, hiç biri yoksa miras devlete kalır.
Rahmetlinin birçok borcu da olabiliyor.
Bu durumda mahkemeye başvurup hakiki ret dediğimiz bir dava açmamız gerekiyor.
Mirastan hiçbir şey almak istemediğinizi belirtiyorsunuz ve mahkeme de size bir belge veriyor.
Böylelikle size müracaat eden alacaklılardan, her türlü her şeyden kurtulmuş oluyorsunuz.
Şayet miras tamamen borca batık ise bir dava açmaya gerek kalmadan mirası reddetmiş sayılıyorsunuz. Yani mirası kabul ettiğinize dair hiçbir işlem yapmamanız gerekiyor.
Miras bırakan kişi mirasçılarına eşit mal bırakmamış olabilir.
Örneğin baba 3 çocuğundan birine iş yeri bıraktı, diğerine ev bıraktı, diğerine hiç bir şey bırakmadı.
Bu durumda mirasçının tenkis denilen fazlanın indirilme davası açması gerekiyor.
Mirasta çok dava çeşiti var ama en önemli davaların ilk bir yıl içerisinde açılması gerekir .
Buna dikkat edelim.
''

 DİNLE 1. Bölüm: Dünya Hali - Avukatlara Sor 04 Ocak 2013 - Miras : Ferruha Canbolat, Bedrettin Canbolat, Eyüp Sabri Canbolat


Yayından:
''Vasiyet yapabilmek için vasiyet yapabilecek kadar paranızın olması lazım.
Bu malın niceliği ve göreceliğinin bir önemi yok. Küçük bir gecekondu da olabilir milyonlarca dolar da olabilir.
Mevzu, yasal mirasçılarınız kim mevzusu. Bir hukukçu vasıtası ile bunun tespitini yapmak gerekir. 
Vasiyetin 3 yolu vardır.
Sözlü vasiyetname, doğal afet anında sivil savunma ekipleri sizi kurtarmaya geldiği zaman, artık yaşamınızın sonuna gelmiş durumdaysanız, orada ki 2 kişiye vasiyetinizi iletmenizdir. Bu da milyonda bir yapılan bir şeydir.
Diğer vasiyet name çeşidi de el yazısı ile yazılan vasiyetnamelerdir.
İyi yönü çok basit ve masrafsız olması.
Ancak bu vasiyetnameyi sakladığınız yerde muhafaza etmeniz zor olabilir. Çalınabilir, tahribata uğrayabilir, değiştirilebilir, sizin olmadığına dair mahkemede şahit gösterilebilir. o yüzden basit görünse de zararlı yönleri daha ağır basan bir vasiyetname çeşitidir.
En akıllıcası bir hukukçuya hazırlatılıp noter vasıtası ile yapılan resmi vasiyetnamelerdir.
Çünkü noter bunu nüfusunuza gönderir. Nüfusunuza ölüm kaydı düşüldüğü anda da mahkemeye gönderilir.
Masrafı da 300-500 lira civarındadır.''


 DİNLE 2. Bölüm: Dünya Hali - Avukatlara Sor 11 Ocak 2013 - Miras : Ferruha Canbolat, Bedrettin Canbolat, Eyüp Sabri Canbolat


Av. Ferruha Canbolat, Prodüktör Nurettin Turan,
Sunucu İpek Erdem, Av. Bedrettin Canbolat, Av. Eyüp Sabri Canbolat
 yayın öncesinde TRT Türkiye'nin Sesi Stüdyosunda